Masalah penagihan dadah & langkah mengatasinya

Penagihan dadah

Dadah telah menjadi satu masalah yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia ini . Masalah ini telah menjejaskan keadaan ekonomi, politik dan juga sosial beberapa buah negara yang terlibat terutama negara-negara yang sedang membangun. Pemimpin – pemimpin dibeberapa buah negara telah mula memainkan peranan masing-masing dalam usaha untuk mencegah wabak ini. Malaysia tidak terkecuali dari masalah dadah ini dan merupakan salah sebuah negara yang berada dibarisan hadapan dalam mengatasi masalah ini. Secara umumnya, dadah ditakrifkan sebagai sebarang bahan atau campuran bahan yang mana penggunaanya menyebabkan perubahan-perubahan dalam fungsi dan struktur fisiologi organisme. Dadah dapat digunakan dengan cara suntikan, hidu, hisap atau makan. Seseorang itu akan bergantung kepada dadah kerana telah mencuba dadah berkali-kali yang menyebabkan mereka merasa senang dan "khayal" atau gembira.
Banyak usaha telah dibuat oleh kerajaan bagi mengatasi permasalahan penyalahgunaan dadah di negara ini. Berbillion-billion ringgit di belanjakan bagi membendung penularan ketagihan dadah di kalangan rakyat. Banyak pusat-pusat serenti didirikan bagi pemulihan penagih-penagih dadah membuktikan keseriusan kerajaan menangani masalah ini. Lembaga Dadah Kebangsaan dan Persatuan Pemadam menjadi penggerak utama bagi memastikan penyalahgunaan dadah dapat dibendung. Namun, apa yang kelihatan usaha-usaha yang dijalankan selama ini tidak memberi kesan positif. Penagihan dadah terus tidak dapat dibendung, malah penularannya makin meningkat hari demi hari. Meskipun tangkapan dilakukan terhadap penagih-penagih dan pengedar-pengedar dadah dan hukuman yang berat dikenakan, namun hukuman-hukuman tersebut tidak menakutkan mereka. Penyalahgunaan dadah bukan saja membahayakan kesihatan, ianya boleh membawa ketagihan dan apabila ketagihan sudah sebati maka si penagih akan membuat apa saja termasuk mencuri, merompak dan sebagainya bagi mendapatkan dadah. Apabila sudah terlalu serius maka penyakit Aids juga boleh dijangkiti di kalangan penagih dadah ini.
Meskipun pusat-pusat serenti di dirikan di merata tempat di negara ini bagi tujuan pemulihan, namun kesannya amat mendukacitakan. Menurut Naib Presiden Pemadam, Datuk Lee Lam Thye, ini yang dapat dikesan, angka sebenarnya mungkin empat kali ganda kerana kebanyakkan mereka ini masih belum dapat dikenal pasti. Penyalahgunaan dadah di kawasan-kawasan bandar adalah sangat membimbangkan. Dadah jenis heroin, masih lagi menjadi kegemaran utama penagih-penagih di ikuti dengan morphine,ganja dan eastacy, syabu, dadah yang di seludup dari Filipina menjadi masalah besar di Sabah sementara ubat batuk menjadi kegemaran penagih-penagih di Terengganu, Kelantan, Sabah dan Serawak. Peningkatan penagihan dadah ini amat mencemaskan.

Apakah dengan angka-angka ini yang nyata sekali menggambarkan peningkatan penagihan dadah yang berterusan akan dapat mencapai matlamat kerajaan untuk menghapuskan dadah di sekolah-sekolah pada tahun 2012 dan menjadikan Malaysia bebas daripada penagihan dadah pada tahun 2023 akan tercapai? Apa yang kita nampak segala usaha yang dijalankan oleh kerajaan dan badan-badan NGO nampaknya tidak mendatangkan kesan ke arah matlamat itu. Dalam hal ini masalah pokok ialah bukan penyalahgunaan atau ketagihan dadah, yang menjadi tunjang masalah ialah “pengedaran dadah” yang berleluasa yang masih belum dapat dibendung. Masalah dadah ini bukan saja dihadapi oleh Malaysia tetapi sudah menjadi masalah global. Rangkaian pengedarannya sangat licin dan sofistikated dan menyeluruh ke serata dunia. Malaysia dikatakan menjadi salah satu pusat transit pengedaran dadah ini yang diedarkan di seluruh dunia. Tugas-tugas utama yang patut di tangani oleh kerajaan dan badan-badan NGO ialah membanteras pengedar-pengedar ini. Semua pintu masuk ke negara ini hendaklah dikawal ketat. Tanpa bekalan, penagih-penagih dadah mungkin dapat dikurangkan. Usaha-usaha lain seperti program-program pendidikan, penerangan tentang bahayanya penyalah gunaan dadah hendaklah di perluaskan. Institusi-institusi keluarga hendaklah dimantapkan di samping menyerapkan pengetahuan dan nilai-nilai keagamaan.
Hukuman mati saja nampaknya tidak mendatangkan kesan yang positif. Begitu juga peranan pusat-pusat serenti yang kelihatan sudah menjadi haru biru. Banyaknya kejadian pelatih-pelatih di pusat-pusat ini merusuh, memberontak dan membuat kacau dalam pusat-pusat serenti ini menandakan ada sesuatu yang tidak kena di pusat-pusat itu. Sudah banyak kejadian seperti ini berlaku, kita tidak tahu sama ada dibuat sebarang penyiasatan atau tidak bagi mengenal pasti kenapa senario itu boleh berlaku? Ada di antara mereka memberitahu bahawa pusat-pusat serenti menjadi tempat “penyiksaan” bukan tempat pemulihan. Sama ada dakwaan ini betul atau tidak pihak berkenaan sewajarnya memberi penjelasan. Kita harapkan pelatih-pelatih pusat serenti benar-benar terlatih dan menjadi rakyat yang berguna kepada negara. Berita-berita mereka mendapat bekalan dari segelintir kakitangan yang tidak bertanggungjawab di situ hendaklah di tangani dengan segera tanpa bertolak ansur. Sesungguhnya beban kewangan yang di tanggung oleh kerajaan untuk penagih-penagih dadah ini boleh di manfaatkan kepada program-programlain yang lebih berfaedah bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Sememangnya dadah banyak memberi kesan buruk kepada penagih itu sendiri amnya dan kepada kelurga, agama dan negara khasnya. Oleh itu, langkah-langkah sewajarnya harus diambil untuk mengatasi masalah dadah ini . Antara langkah-langkah yang diambil ialah melalui penguatkuasaan undang – undang oleh kerajaan. Tindakan tegas harus dikenakan kepada mereka yang terlibat teutamanya kepada pengedar dadah. Selain itu juga, rawatan dan pemulihan yang bersistematik dan segera harus diberikan kepada penagih dadah yang telah dikenalpasti dan berpotensi untuk dibawa ke pangkal jalan. Pihak sekolah juga harus memainkan peranan untuk memberikan pendidikan, pencegahan dan penerangan berkaitan dengan gejala penagihan dadah kepada semua pelajar dan masyarakat yang berada di sekitarnya. Apa yang paling penting sekali ialah kerjasama oleh pihak antarabangsa untuk perangi dadah secara habis-habisan.


Langkah mengatasi gejala penagihan dadah

Banyak usaha telah dibuat oleh kerajaan bagi mengatasi permasalahan penyalahgunaan dadah di negara ini. Berbillion-billion ringgit di belanjakan bagi membendung penularan ketagihan dadah di kalangan rakyat Malaysia. Banyak pusat-pusat serenti didirikan bagi pemulihan penagih-penagih dadah membuktikan keseriusan kerajaan menangani masalah ini. Lembaga Dadah Kebangsaan dan Persatuan Pemadam menjadi penggerak utama bagi memastikan penyalahgunaan dadah dapat dibendung. Namun, apa yang kelihatan usaha-usaha yang dijalankan selama ini tidak memberi kesan positif. Penagihan dadah terus tidak dapat dibendung, malah penularannya makin meningkat hari demi hari. Meskipun tangkapan dilakukan terhadap penagih-penagih dan pengedar-pengedar dadah dan hukuman yang berat dikenakan, namun hukuman-hukuman tersebut tidak menakutkan mereka.
Penyalahgunaan dadah bukan saja membahayakan kesihatan, ianya boleh membawa ketagihan dan apabila ketagihan sudah sebati maka si penagih akan membuat apa saja termasuk mencuri, merompak dan sebagainya bagi mendapat dadah. Apabila sudah terlalu serius maka penyakit Aids juga boleh dijangkiti di kalangan penagih dadah ini. Meskipun pusat-pusat serenti di dirikan di merata tempat di negara ini bagi tujuan pemulihan, namun kesannya amat mendukacitakan. Hanya sebilangan saja berjaya di pulihkan melalui pusat-pusat serenti ini dan bilangannya makin bertambah setiap bulan.
Dalam hal ini masalah pokok ialah bukan penyalahgunaan atau ketagihan dadah, yang menjadi tunjang masalah ialah “pengedaran dadah” yang berleluasa yang masih belum dapat dibendung. Masalah dadah ini bukan saja dihadapi oleh Malaysia tetapi sudah menjadi masalah global. Rangkaian pengedarannya sangat licin dan sofistikated dan menyeluruh ke serata dunia. Malaysia dikatakan menjadi salah satu pusat transit pengedaran dadah ini yang diedarkan di seluruh dunia.
Tugas-tugas utama yang patut di tangani oleh kerajaan dan badan-badan NGO ialah membanteras pengedar-pengedar ini. Semua pintu masuk ke negara ini hendaklah dikawal ketat. Tanpa bekalan, penagih-penagih dadah mungkin dapat dikurangkan. Usaha-usaha lain seperti program-program pendidikan, penerangan tentang bahayanya penyalahgunaan dadah hendaklah di perluaskan. Institusi-institusi keluarga hendaklah dimantapkan di samping menyerapkan pengetahuan dan nilai-nilai keagamaan.
Hukuman mati saja nampaknya tidak mendatangkan kesan yang positif. Begitu juga peranan pusat-pusat serenti yang kelihatan sudah menjadi haru biru. Banyaknya kejadian pelatih-pelatih di pusat-pusat ini merusuh, memberontak dan membuat kacau dalam pusat-pusat serenti ini menandakan ada sesuatu yang tidak kena di pusat-pusat itu. Sudah banyak kejadian seperti ini berlaku, kita tidak tahu sama ada dibuat sebarang penyiasatan atau tidak bagi mengenal pasti kenapa senario itu boleh berlaku? Ada di antara mereka memberitahu bahawa pusat-pusat serenti menjadi tempat “penyiksaan” bukan tempat pemulihan. Sama ada dakwaan ini betul atau tidak pihak berkenaan sewajarnya memberi penjelasan.
Kita harapkan pelatih-pelatih pusat serenti benar-benar terlatih dan menjadi rakyat yang berguna kepada negara. Berita-berita mereka mendapat bekalan dari segelintir kakitangan yang tidak bertanggungjawab di situ hendaklah di tangani dengan segera tanpa bertolak ansur. Sesungguhnya beban kewangan yang di tanggung oleh kerajaan untuk penagih-penagih dadah ini boleh di manfaatkan kepada program-programlain yang lebih berfaedah bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat ramai, membina rumah-rumah kos rendah umpamanya.
0 Responses